โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English Summer Camp 2014
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
At Affordable Prices

       Brainy House เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ และราคาที่ย่อมเยา พร้อมทั้งให้ผู้เรียนเกิดความสนุก และมีประสบการณ์ที่ดีจากการเรียนการสอน สามารถสื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

       Brainy House เลือกที่จะตั้งค่าเรียนที่ไม่แพง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนสามารถมีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับคุณภาพการเรียน การสอนที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลได้

GENERAL ENGLISH
Beginner - Advanced Levels

ชั่วโมง
ราคาปกติ
ส่วนลด
ราคาพิเศษ
12
2,160
-
2,160
24
4,320
240
4,080
48
8,640
960
7,680
72
12,960
2,160
10,800
96
17,280
3,840
13,440
120
21,600
5,400
16,200
144
25,920
7,200
18,720
Remark: *นักเรียนสูงสุด 15 คน/ห้อง
**ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือเรียน
 

INTENSIVE ENGLISH
Beginner - Advanced Levels

ชั่วโมง
ราคาปกติ
ส่วนลด
ราคาพิเศษ
30
7,500
-
7,500
60
15,000
1,200
13,800
90
22,500
2,500
20,000
120
30,000
5,000
25,000
Remark: *นักเรียนสูงสุด 5 คน/ห้อง
**ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือเรียน
 

ONE-TO-ONE TUITION

ชั่วโมง
ราคาปกติ
ส่วนลด
ราคาพิเศษ
10
7,000
-
7,000
30
21,000
1,500
19,500
60
42,000
6,000
36,000
90
63,000
11,250
51,750
120
84,000
18,000
66,000
Remark: *เรียนมากกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปชำระ เพิ่มเพียงชั่วโมงละ 100.- / ท่าน
**ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือเรียน
 

English Conversation
Beginner - Advanced Levels

ชั่วโมง
ราคาปกติ
ส่วนลด
ราคาพิเศษ
30
5,400
900
4,500
Remark: *นักเรียนสูงสุด 15 คน/ห้อง
**ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือเรียน
 

BUSINESS ENGLISH
Elementary - Advanced Levels

ชั่วโมง
ราคาปกติ
ส่วนลด
ราคาพิเศษ
30
4,950
-
4,950
60
9,900
600
9,300
90
14,850
1,800
13,050
120
19,800
3,600
16,200
Remark: *นักเรียนสูงสุด 12 คน/ห้อง
**ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือเรียน
 

TOEIC TOEFL IELTS

ชั่วโมง
ราคาปกติ
ส่วนลด
ราคาพิเศษ
30
5,950
-
5,950
60
11,900
1,000
10,900
Remark: *นักเรียนสูงสุด 12 คน/ห้อง
**ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือเรียน
***TOEIC – ผู้เรียนต้องมีทักษะระดับ Pre-Intermediate ขึ้นไป
****TOEFL & IELTS - ผู้เรียนต้องมีทักษะระดับ Intermediate ขึ้นไป
 

SUPER KIDS

จำนวนชั่วโมง
ราคาปกติ
ส่วนลด
ราคาพิเศษ
30
4,500
-
4,500
60
9,000
300
8,700
120
18,000
1,200
16,800
180
27,000
2,700
24,300
240
36,000
4,800
31,200
300
45,000
7,500
37,500
360
54,000
10,800
43,200
Remark: *นักเรียนสูงสุด 8 คน/ห้อง
**ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือเรียน, หนังสือแบบฝึกหัดและซีดี
 
Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
Thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
 
 
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location