โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |     Brainy House     |     Courses     |     ED Visa     |      Prices     |     Promotion     |      Gallery     |      Location     |      About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
English winter Camp 2013
English Summer Camp 2014
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
About Us
 

 Brainy House เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันกับชาวต่างชาติ ของคนไทย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างหรือเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เรียน
Brainy House : About Us

Our Promises

Brainy House จะเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ และราคาที่ย่อมเยา พร้อมทั้งผู้เรียนเกิดความสนุกและมีประสบการณ์ที่ดีจากการเรียนการสอน สามารถสื่อสารและนำไปช้ในชีวิตประจำวันได้

Brainy House จะคงไว้ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานระดับสากลเสมอไป

Brainy House หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทย มีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
Location-Brainy
Download-Brochure
Brochure-superkids
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location