โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English with Thai Teacher
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
About Us
 

 Brainy House เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันกับชาวต่างชาติ ของคนไทย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างหรือเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เรียน
Brainy House : About Us

Our Promises

Brainy House จะเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ และราคาที่ย่อมเยา พร้อมทั้งผู้เรียนเกิดความสนุกและมีประสบการณ์ที่ดีจากการเรียนการสอน สามารถสื่อสารและนำไปช้ในชีวิตประจำวันได้

Brainy House จะคงไว้ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานระดับสากลเสมอไป

Brainy House หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทย มีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location