โรงเรียนสอนภาษาในภูเก็ต  
       Home     |    Brainy House     |    Courses     |    ED Visa     |     Prices     |    Promotion     |     Gallery     |     Location     |     About Us     |    Contact Us
Courses
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One to One tuition
Business English
Exam Courses
English with Thai Teacher
Corporate Training
English Summer Course 2019
Hong Kong Camp 2015
Student_Visa.html
Popular link
Prices-Brainy
Couse
General English
Corporate Training
English with Thai Teacher

    สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ไทย เหมาะสำหรับน้องๆ ป. 1 – ป. 5 เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงตามกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ควบคู่กับความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาทักษะการอ่าน

 

Brainy House (English with Thai Teacher)

   การอธิบายโดยอาจารย์ไทย ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้อง และครบถ้วน นอกจากนี้บรรยากาศในชั้นเรียนยังเน้นให้เด็กๆ ได้แสดงออก รวมถึงกล้าซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

   นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้มีการนำกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาใช้เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เด็กๆ อยู่เสมอ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก หรือน่ากลัวอีกต่อไป

 English with Thai Teacher แบ่งออกเป็น 5 ระดับตามชั้นเรียน คือ ป.1 – ป.5

 จำนวนนักเรียน

สูงสุดไม่เกิน 20คนต่อชั้นเรียน

 ค่าเล่าเรียน

เพียงเดือนละ 1,000 บาท 

ตารางเรียน

Brainy House (English with Thai Teacher)

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

Brochure
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
สอนภาษาอังกฤษ-ราคา
contact-brainy-house
guest comment
Thai-course-outline
Location-Brainy
Brochure-superkids
 
         
  Brainy House
Why Brainy House?
Our Teachers
Courses
Introduction
Super Kids
General English
Intensive English
English Conversation
One-To-One Tuition
Business English
Exam Courses
Corporate Training
Gallery
Brainy House
Classes
About Us
History
Careers
Contact Us
Location